ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wstęp Deklaracji
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.powiat-nowosolski.pl strony internetowej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli oraz powiązanej z Urzędem strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Status pod względem zgodności
Niniejsza  strona internetowa  jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.
 
Treści niedostępne:
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
Wyłączenia:
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest administrator systemu, adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 45 86 877 Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy .  
 
Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna Starostwo Powiatowe w Nowej Soli  
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli zlokalizowane jest w 2 budynkach. Budynek główny przy ulicy Moniuszki 3, oraz budynek przy ul. Moniuszki 3B. Do budynku głównego przy ul. Moniuszki 3 prowadzi pięć wejść, a do budynku przy ul. Moniuszki 3B jedno wejście. Wszystkie wejścia są z poziomu chodnika. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze budynku głównego i umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie jest dostępna winda, jednakże osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pełną asystę pracowników urzędu. Przed budynkami wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Informacje dodatkowe
Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym Starostwo Powiatowe dąży do przeprowadzenia corocznych audytów dostępności swoich stron.
 
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
Ul. Moniuszki 3
tel.68 45 86 800
email:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-24 13:42:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Małecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-24 13:43:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Małecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24 13:43:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
861 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »