ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Karta Polaka

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przyznawane jest świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
o udzielenie  zezwolenia na pobyt stały. Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Świadczenie pieniężne przysługuje:
 • osobie, która złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,
 • małżonkowi, który przebywa z wnioskodawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnim dzieciom pozostającym pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, przebywającym z nim (i) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Świadczenia pieniężne ustalane jest w kwocie stanowiącej:
 • w okresie pierwszych 3 miesięcy - równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego - na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą   rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,
 • w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt. 1.
W 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600 PLN.
Świadczenia będzie wypłacane w okresach miesięcznych przez starostę wskazanego przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.
Świadczenia będą wypłacane w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.  
 
Regulacje prawne
 • Ustawa z dnia 12 grudnia  2013 r. o cudzoziemcach, (tekst jednolity Dz. U. 2020 r.,
  poz. 35),
 • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1598),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2274),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka (Dz. U. z 2016 r., poz. 2275),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
  w 2020 r.  (Dz.U. z 2019 r., poz. 1778).
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można pobrać ze strony Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Krakowska-Jagasek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krakowska-Jagsek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-28 10:10:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Ostrowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-28 10:11:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Ostrowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-29 11:43:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2944 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »