ˆ

Zamowienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-11 2017-04-19 09:00:00 „Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli –dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych – pracownia geografii” w toku
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 37.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 327.9 KiB)
 • STR.TYTUŁOWA SIWZ (PDF, 114.1 KiB)
 • ZAŁ.5 - wzór umowy (PDF, 188.5 KiB)
 • zał.1/1 Formularz cenowy (ODT, 477.9 KiB)
 • zal.2 szczegółowy opis przedmiot zamowienia (DOC, 2.9 MiB)
 • zal. edytowalne (DOC, 3 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 198.2 KiB)
2 2017-04-07 2017-04-24 06:58:00 Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Kolej na rower - budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 143.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 3.4 MiB)
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy (ZIP, 24.7 MiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 3.3 MiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 370.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.9 KiB)
3 2017-03-30 2017-04-11 09:00:00 Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli –dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych – pracownia chemii w toku
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 38.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 328 KiB)
 • zał.1_1 Formularz cenowy (ODT, 479.7 KiB)
 • zał. nr 2 szczególowy opis pzredmiotu zamówienia (DOC, 3 MiB)
 • zał. 5 wzór umowy (PDF, 188.4 KiB)
 • zał._EDYTOWALNE (DOC, 3 MiB)
 • Wyjaśnienia (PDF, 478.4 KiB)
 • ZMIANA TERMINU- OGLOSZENIE (HTML, 3 KiB)
 • informacja nr 1 zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 317.2 KiB)
 • informacja nr 2 zmiana terminu otwarcia ofert (PDF, 334.6 KiB)
 • Wyjasnienie nr 2 (PDF, 711.3 KiB)
 • zał. 1 Formularz cenowy chemia po modyfikacji (ODT, 540.9 KiB)
 • zał. 2 opis chemia po modyfikacji (DOC, 2.9 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 450 KiB)
4 2017-03-28 2017-04-18 09:00:00 Utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług administracji elektronicznej opartego na tworzeniu i udostępnianiu zasobów cyfrowych Powiatu Nowosolskiego dla ludności w toku
 • Str.tytulowa SIWZ (PDF, 96.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 440.4 KiB)
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 47.6 KiB)
 • zał. nr 1 szcegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 572.8 KiB)
 • projekt umowy - zal. nr9 (DOCX, 890.9 KiB)
 • zał. nr 10 - wytyczne w zakresie informacji i promocji (...) (PDF, 7.6 MiB)
 • ZMIANA TERMINU- OGLOSZENIE (HTML, 3 KiB)
 • PISMO - ZMIANA TERMINU (PDF, 280.9 KiB)
 • WYJASNIENIA NR 1 (PDF, 2.1 MiB)
 • FORMULARZ OFERTY - ZMODYFIKOWANY - ZAŁ. NR 2 (DOC, 2.8 MiB)
 • MODYFIKACJA 1 (PDF, 720.8 KiB)
 • Ogł.o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (HTML, 8.3 KiB)
 • MODYFIAKCJA 2 (PDF, 342.7 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • PISMO - ZMIANA TERMINU (PDF, 120.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 290.1 KiB)
5 2016-04-14 2016-04-14 12:08:00 Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli w toku
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 45.5 KiB)
 • ogloszenie (DOC, 34.5 KiB)
6 2016-04-08 2016-04-27 09:00:00 Remont i przebudowa budynku Ratusza segment A położonego przy ul. Moniuszki 3b w Nowej Soli w toku
 • Str.tytulowa SIWZ (PDF, 91.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 344.7 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 39.5 KiB)
 • projekt umowy - zal. nr 7 (PDF, 123.2 KiB)
 • załączniki do SIWZ - edytowalne (DOC, 109.5 KiB)
 • projekt aranżacji wnętrz (ZIP, 3.3 MiB)
 • decyzje (ZIP, 1 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 1.1 MiB)
 • STWiOR (ZIP, 2 MiB)
 • projekt wykonawczy (ZIP, 52.8 MiB)
 • ogloszenie o zamowieniu (DOC, 112.5 KiB)
 • Inf.o wyniku postępowania (PDF, 181.9 KiB)
 • ogloszenie o udzieleniu zamowienia (DOC, 50 KiB)
 • ogloszenie o zmianie umowy (HTML, 17.7 KiB)
7 2014-03-19 2014-03-26 09:00:00 Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli w toku
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (HTML, 6.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 7.6 KiB)
8 2014-02-04 2014-02-07 14:00:00 Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego i jego przedmiotu w toku
 • zawiadomienie - dialog techniczny (PDF, 782.9 KiB)
 • Wniosek zgłoszeniowy (DOC, 362 KiB)
 • PROTOKÓŁ (PDF, 592.5 KiB)
 • ZAKOŃCZENIE DIALOGU TECHN. (PDF, 228.3 KiB)
9 2013-02-11 2013-03-28 09:00:00 „Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego dla Powiatu Nowosolskiego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów” w toku
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 188.7 KiB)
 • ogłoszenie suplement do DUUE (PDF, 165.3 KiB)
 • ogloszenie DUUE (PDF, 239.3 KiB)
 • Rb-Z (PDF, 428 KiB)
 • Rb-N (PDF, 400 KiB)
 • Rb-28S (PDF, 6.4 MiB)
 • Rb-27S (PDF, 66 MiB)
 • Rb_NDS (PDF, 10.4 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 (PDF, 50.3 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 (PDF, 50.3 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 668.3 KiB)
 • ogloszenie UE (PDF, 81.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu