ˆ

Zamowienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-12 2019-05-13 12:00:00 Usługa ubezpieczenia Powiatu Nowosolskiego w toku
 • OGŁOSZENIE_O_ZAMOWIENIU (PDF, 2.3 MiB)
 • OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA (PDF, 123.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie terminu (PDF, 195.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_TERMIN_UZP (PDF, 241.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie terminu (PDF, 195.8 KiB)
2 2019-02-21 2019-03-11 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej ul. Kamienna wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zielonogórską w Nowej Soli w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 432.8 KiB)
 • SIWZ (DOC, 408 KiB)
 • Załączniki (DOC, 228 KiB)
 • Kosztorysy ofertowe (XLS, 171.5 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 308.1 MiB)
 • Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia (ZIP, 2 MiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 180.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (PDF, 758.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 381 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 381 KiB)
 • Informacja wyborze oferty (PDF, 2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 313.3 KiB)
3 2019-02-06 2019-02-15 09:00:00 Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY CKZiU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 65 W NOWEJ SOLI w toku
 • OGŁOSZENIE_O_ZAMOWIENIU (PDF, 6.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 665.6 KiB)
 • zał.1-formularz oferty (DOCX, 185.1 KiB)
 • zał.nr 2- oświadczenia (DOCX, 174 KiB)
 • zał.nr 3- wykaz osób (DOCX, 174.3 KiB)
 • zał.nr 4 - grupa kapitałowa (DOCX, 169.6 KiB)
 • zał.nr 5 - wzór umowy (PDF, 354.9 KiB)
 • zal.nr 6 - zobowiązanie (DOCX, 169.5 KiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 672.6 KiB)
 • INORMACJA_O_WYNIKACH_POSTĘPOWANIA (PDF, 1.5 MiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA (PDF, 184.6 KiB)
4 2019-01-31 2019-02-18 10:00:00 Przebudowa drogi nr 1032F w miejscowości Miłaków - Etap I w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 409.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 338.5 KiB)
 • Załączniki (DOC, 363 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (XLS, 69.5 KiB)
 • Zgłoszenie robót (PDF, 271.5 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 11.9 MiB)
 • SOR (ZIP, 6.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 194.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 197.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.3 MiB)
 • Uzupełnienie dokumentacji (ZIP, 22.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 194.6 KiB)
 • Opinia Projektu Wykonawczego przebudowa sieci (PDF, 176.5 KiB)
 • Warunki techniczne na usunięcie i zabezpieczenie kolizji infrastruktury (PDF, 75.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 753.9 KiB)
 • Dodatkowe wymagania (PDF, 30.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 210.5 KiB)
 • Informacja wyborze oferty (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 61 KiB)
5 2019-01-04 2019-01-28 09:00:00 PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY CKZiU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 65 W NOWEJ SOLI w ramach projektów : 1) Nowoczesna Szkoła Zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim; 2) Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji w toku
 • STR.TYTUŁOWA SIWZ (PDF, 286.6 KiB)
 • SIWZ_Z_ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 892 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_ZAMOWIENIU (DOCX, 31.8 KiB)
 • WZÓR_UMOWY-ZAŁ.NR7 (PDF, 515 KiB)
 • DOKUMENTACJA (ZIP, 264.9 MiB)
 • PRZEDMIARY (ZIP, 2.2 MiB)
 • PRZEDMIARY_ROMAT_ATH (ZIP, 96.4 KiB)
 • SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC (ZIP, 271.4 KiB)
 • ZAŁ.EDYTOWALNE (DOCX, 204.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_1 (PDF, 398 KiB)
 • ZMIANA_TERMIN (PDF, 384.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_TERMIN_UZP (DOCX, 12.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_TERMIN2_UZP (PDF, 256.6 KiB)
 • ZMIANA_SIWZ_TERMIN2 (PDF, 378 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_2 (PDF, 3.2 MiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 362.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_WYBORZE_OFERTY (PDF, 400.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA (PDF, 1.5 MiB)
6 2018-12-14 --- Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY rozstrzygnięty
7 2018-10-17 2018-10-25 09:00:00 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli oraz odbiór zużytych tablic rejestracyjnych rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (PDF, 244.9 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 598 KiB)
 • ZAŁ.4 - WZÓR UMOWY (PDF, 146.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI_EDYTOWALNE (DOCX, 98.3 KiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 417.3 KiB)
 • INORMACJA_O_WYNIKACH_POSTĘPOWANIA (PDF, 420.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA (PDF, 181.7 KiB)
8 2018-10-16 2018-11-05 09:00:00 PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY CKZiU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 65 W NOWEJ SOLI w ramach projektów : 1) Nowoczesna Szkoła Zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim; 2) Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (DOCX, 30.2 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 797.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI_EDYTOWALNE (DOCX, 200.7 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 269.9 KiB)
 • DOKUMENTACJA (ZIP, 264.9 MiB)
 • SZCZEGÓŁOWY_ZAKRES_PRAC (ZIP, 271.4 KiB)
 • PRZEDMIARY (ZIP, 2.2 MiB)
 • PRZEDMIARY_FORMAT_ATH (ZIP, 96.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA (PDF, 120 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_1 (PDF, 723.9 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_2 (PDF, 481.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_3_ZMIANA TERMINU (PDF, 873.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_TERMIN (PDF, 282.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_4 (PDF, 421.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_5 (PDF, 1.5 MiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 350.3 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE_POSTEPOWANIA (PDF, 411.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UNIEWAZNIENIU (PDF, 178 KiB)
9 2018-09-27 2018-10-15 09:00:00 PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY CKZiU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 65 W NOWEJ SOLI w ramach projektów : 1) Nowoczesna Szkoła Zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim; 2) Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (DOCX, 31.2 KiB)
 • STR.TYTULOWA_SIWZ (PDF, 290.1 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 796.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI_EDYTOWALNE (DOCX, 199 KiB)
 • ZAŁ.7 - WZÓR UMOWY (PDF, 269.9 KiB)
 • PRZEDMIARY (ZIP, 2.2 MiB)
 • DOKUMENTACJA (ZIP, 264.9 MiB)
 • SZCZEGÓŁOWY_ZAKRES_PRAC (ZIP, 271.4 KiB)
 • PRZEDMIARY_FORMAT_ATH (ZIP, 96.4 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_1 (PDF, 430.3 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_2 (PDF, 366 KiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 330.3 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE (PDF, 372.3 KiB)
 • Ogłoszenie_o_unieważnieniu_UZP (PDF, 177.6 KiB)
10 2018-09-07 2018-09-24 09:00:00 „Modernizacja i doposażenie pracowni w ZSP nr 4 w Nowej Soli - REMONT KORYTARZA I SANITARIATÓW W ZSP NR 4 SEGMENT A W NOWEJ SOLI” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (PDF, 7.4 MiB)
 • OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA (PDF, 1.1 MiB)
 • STR.TYTULOWA_SIWZ (PDF, 212.9 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 822.3 KiB)
 • PRZEDMIAR (XLS, 61.5 KiB)
 • ZAŁ.EDYTOWALNE (DOCX, 102.7 KiB)
 • DOKUMENTACJA (ZIP, 433.3 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 298.2 KiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 410.4 KiB)
 • INFORMACJA_O_WYNIKACH_POSTĘPOWANIA (PDF, 372.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA (PDF, 1.6 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu