ˆ

Zamowienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-03-09 2017-03-24 10:00:00 Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Kolej na rower - budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 142.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 3.4 MiB)
 • Opis (DOCX, 2.5 MiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 3.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.3 KiB)
2 2017-03-09 2017-03-24 09:00:00 Obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych w toku
 • Str.tytulowa SIWZ (PDF, 92.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 381.8 KiB)
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 39.8 KiB)
 • zal. edytowalne (DOC, 131 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 (PDF, 630.1 KiB)
 • OŚWIADCZENIE (PDF, 113.5 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • FORMULARZ OFERTY - ZMODYFIKOWANY - ZAŁ. NR 1 (DOC, 92.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 2 (PDF, 2 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 176.4 KiB)
3 2017-03-02 2017-03-13 09:00:00 „Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych pracowni Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli” w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Powiecie Nowosolskim poprzez modernizację i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli rozstrzygnięty
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 50.3 KiB)
 • Str.tytulowa SIWZ (PDF, 111.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 609.1 KiB)
 • zał.6-wzór umowy (PDF, 189.4 KiB)
 • zał.2/3 Opis- fizyka (DOC, 2.8 MiB)
 • zał.1/1 Formularz cenowy - biologia (ODT, 542.6 KiB)
 • zał.1/2 Formularz cenowy - chemia (ODT, 479.3 KiB)
 • zał.1/3 Formularz cenowy - fizyka (ODT, 477.4 KiB)
 • zał.1/4 Formularz cenowy - astronomia (ODT, 534.5 KiB)
 • zał.1/5 Formularz cenowy - geografia (ODT, 539.4 KiB)
 • zał.1/6 Formularz cenowy -oprogramowanie (ODT, 535.1 KiB)
 • zał.1/7 Formularz cenowy -sprzęt elektroniczny (ODT, 534.7 KiB)
 • zał.1/8 Formularz cenowy - meble (ODT, 537.8 KiB)
 • zał.2/1 opis biologia (ODT, 561.9 KiB)
 • zał.2/2 opis chemia (DOC, 3 MiB)
 • zał.2/4 opis astronomia (DOC, 2.8 MiB)
 • zał.2/5 opis geografia (DOC, 2.9 MiB)
 • zał.2/6 opis oprogramowanie (DOC, 2.8 MiB)
 • zał.2/7 opis sprzęt elektr. (DOC, 2.9 MiB)
 • zał.2/8 opis meble (DOC, 2.8 MiB)
 • zal. edytowalne (DOC, 2.9 MiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 (PDF, 726.8 KiB)
 • WYJASNIENIA NR 2 (PDF, 1.5 MiB)
 • WYJASNIENIA NR 3 (PDF, 1.5 MiB)
 • ZMIANA - zał. 2_7 opis sprzęt elektroniczny (DOC, 2.9 MiB)
 • PISMO - ZMIANA ZAŁ. NR 2_7 (PDF, 133.8 KiB)
 • OGŁ. O ZMIANIE TERMINU (HTML, 3.1 KiB)
 • PISMO - ZMIANA TERMINU (PDF, 139.3 KiB)
 • WYJASNIENIA NR 4 (PDF, 1.2 MiB)
 • WYJASNIENIA NR 5 (PDF, 178.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 997.1 KiB)
 • Unieważnienie- CZĘŚĆ 2 (PDF, 175.9 KiB)
4 2017-02-09 2017-02-24 09:00:00 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli rozstrzygnięty
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 52.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 372.9 KiB)
 • PRZEDMIAR1 (PDF, 70.4 KiB)
 • PRZEDMIAR2 (PDF, 49.6 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 58.6 MiB)
 • STWiOR (ZIP, 37.1 MiB)
 • projekt umowy - zal. nr 7 (PDF, 126.2 KiB)
 • zał. edytowalne (DOC, 220.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE Z OTWARCIA OFERT (PDF, 300.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 839.5 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 80.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 22.5 KiB)
5 2017-02-01 2017-02-27 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1044 F Nowe Żabno - Drwalewice w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 123.8 KiB)
 • SIWZ (DOC, 458 KiB)
 • DOKUMENTACJA obwodnica (ZIP, 4.7 MiB)
 • DOKUMENTACJA przebudowa (ZIP, 5.3 MiB)
 • Decyzja ZRID (PDF, 2.8 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 4.6 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 13.1 MiB)
 • Formularz kosztorysu ofertowego (XLS, 44.5 KiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 277.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 193.1 KiB)
6 2017-01-16 2017-02-01 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3002F ul. Garbarska w m. Kożuchów rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 130 KiB)
 • SIWZ (DOC, 464.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 49 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 1.4 MiB)
 • Projekt budowlany - branża elektryczna (PDF, 7.4 MiB)
 • Inormacja z otwarcia ofert (PDF, 354.2 KiB)
 • Wynik (PDF, 341 KiB)
7 2016-12-14 2016-12-22 09:00:00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA POTRZEBY POWIATU NOWOSOLSKIEGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 61.9 KiB)
 • Str.tytulowa SIWZ (PDF, 90.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 387.4 KiB)
 • mapa ewidencyjna- zał. 1a (PDF, 1.9 MiB)
 • CKZiU-rys. hala 141s (PDF, 32.7 KiB)
 • projekt umowy - zal. nr 8 (PDF, 142.3 KiB)
 • zał. edytowalne (DOC, 156 KiB)
 • koncepcja tom1 (ZIP, 4.3 MiB)
 • koncepcja tom2 (ZIP, 6.9 MiB)
 • koncepcja tom3 (ZIP, 2.2 MiB)
 • koncepcja tom 4 (ZIP, 3.3 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 425.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 573.9 KiB)
 • OGŁ. O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (HTML, 27.6 KiB)
 • ZMIANA DO OGŁ. O UDZIELENIE ZAM. (HTML, 3 KiB)
8 2016-11-24 2016-12-05 09:00:00 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 59.2 KiB)
 • Str.tytulowa SIWZ (PDF, 108 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 285 KiB)
 • ZAŁ. NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOC, 249 KiB)
 • ZAŁ. NR 6A-PROJEKT UMOWY (DOC, 59 KiB)
 • ZAŁ. NR 6B-PROJEKT UMOWY (DOCX, 20.4 KiB)
 • ZAŁ. NR 2A- CZĘŚĆ 1 - ZAŁ. DO FORMULARZA OFERTY (DOC, 99 KiB)
 • ZAŁ. NR 2B- CZĘŚĆ 2 - ZAŁ. DO FORMULARZA OFERTY (DOC, 54.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 2C- CZĘŚĆ 3 - ZAŁ. DO FORMULARZA OFERTY (DOC, 56.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 2D- CZĘŚĆ 4 - ZAŁ. DO FORMULARZA OFERTY (DOC, 67.5 KiB)
 • Zał. wersja edytowalna (DOC, 164.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ(1) (PDF, 159.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU (HTML, 5 KiB)
 • ZMIANA TERMINU-PISMO (PDF, 96.7 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 2 (PDF, 179.7 KiB)
 • ZMIANA - ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ OFERTY (DOC, 101 KiB)
 • ZMIANA TREŚCI SIWZ (PDF, 7.3 MiB)
 • ZMIANA - ZAŁ. NR 1 - CZĘŚĆ VI (DOC, 47.5 KiB)
 • WYJASNIENIE 3 (PDF, 226.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 400.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 33.7 KiB)
9 2016-11-04 2016-11-24 09:00:00 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli znak sprawy: IF.272.20.2016 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 119 KiB)
 • Str.tytulowa SIWZ (PDF, 98.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 389.2 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 58.6 MiB)
 • przedmiary (ZIP, 3.2 MiB)
 • STWiOR1 (ZIP, 37.1 MiB)
 • projekt umowy - zal. nr 7 (PDF, 126.2 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 218.5 KiB)
 • rys. branży sanitarnej (PDF, 1.8 MiB)
 • ogloszenie o zmianie terminu (HTML, 2.9 KiB)
 • zmiana terminu (PDF, 99.5 KiB)
 • WYJASNIENIE1 (PDF, 328.8 KiB)
 • WYJASNIENIE 3 (PDF, 127.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 294.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 372.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 17.2 KiB)
10 2016-10-31 2016-11-09 09:00:00 „Zakup środków trwałych do realizacji wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego w administracji publicznej” w ramach projektu pn.: „ Utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług administracji elektronicznej opartego na tworzeniu i udostępnieniu zasobów cyfrowych Powiatu Nowosolskiego dla ludności ” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.7 KiB)
 • Str.tytulowa SIWZ (PDF, 115 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 353.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 2A- CZĘŚĆ 1 - ZAŁ. DO FORMULARZA OFERTY (DOC, 157.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 2B- CZĘŚĆ 2 - ZAŁ. DO FORMULARZA OFERTY (DOC, 161 KiB)
 • ZAŁ. NR 2C- CZĘŚĆ 3- ZAŁ. DO FORMULARZA OFERTY (DOC, 142 KiB)
 • ZAŁ. NR 2D- CZĘŚĆ 4- ZAŁ. DO FORMULARZA OFERTY (DOC, 139 KiB)
 • ZAŁ. NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOC, 248 KiB)
 • ZAŁ. NR 6A-PROJEKT UMOWY (PDF, 1 MiB)
 • ZAŁ. NR 6B-PROJEKT UMOWY (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. wersja edytowalna (DOC, 136.5 KiB)
 • Ogł. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (HTML, 2.9 KiB)
 • PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 108.9 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (PDF, 416.4 KiB)
 • WYJAŚNIENIA /2 (PDF, 161.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 284.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 60 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu