ˆ

Zamowienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-06-30 2017-07-17 10:00:00 Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli – etap IV remont I piętra głównego budynku dydaktycznego. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 862.9 KiB)
 • Załącznik nr. 1 do SIWZ - Przedmiar robót (ZIP, 345.9 KiB)
 • Załącznik nr. 2 do SIWZ - Projekty (ZIP, 82.2 MiB)
 • Załącznik nr. 3 do SIWZ (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik nr. 4-8 do SIWZ (ZIP, 97.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 235.6 KiB)
2 2017-06-23 2017-07-11 11:00:00 "Remont i przebudowa budynku Ratusza segment A położonego przy ul. Moniuszki 3 w Nowej Soli” - kontynuacja rozstrzygnięty
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (PDF, 142.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 383.9 KiB)
 • zał. nr 8- wzór umowy (PDF, 128.4 KiB)
 • Specyfikacje ( STWiOR) (ZIP, 2 MiB)
 • Ekspertyzap.poż. (PDF, 3 MiB)
 • Decyzje_Konserwator_Starosta_pismo Konserwatora Zabytków (ZIP, 6.7 MiB)
 • Dokumentacja_badań_konserwatorskich (PDF, 13.9 MiB)
 • Projekt_wykonawczy (ZIP, 63.3 MiB)
 • Projekt_aranżacji_wnętrz+wizualizacje (ZIP, 25.6 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 1.5 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 386.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 364.6 KiB)
3 2017-05-09 2017-05-18 09:00:00 „Utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług administracji elektronicznej opartego na tworzeniu i udostępnianiu zasobów cyfrowych Powiatu Nowosolskiego dla ludności” rozstrzygnięty
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTM, 96.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 416.9 KiB)
 • STR.TYTUŁOWA SIWZ (PDF, 93.5 KiB)
 • zał.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zam. (PDF, 324 KiB)
 • zał.2-formularz oferty/edytowalny (DOCX, 882.3 KiB)
 • zał.2a-formularz cenowy/edytowalny (DOC, 5.1 MiB)
 • zał.6-wykaz osób/edytowalny (DOC, 5.1 MiB)
 • zał.7-wykaz uslug/edytowalny (DOC, 5.1 MiB)
 • zał.8-wykaz sprzętu/edytowalny (DOC, 5.1 MiB)
 • zał.9-projekt umowy (PDF, 176 KiB)
 • zal.10 -wytyczne w zakresie informacji i promocji dla beneficjentow (PDF, 7.6 MiB)
 • zal.11 Zobowiązanie podmiotu (DOC, 5.1 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 395.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 526.2 KiB)
 • OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (HTML, 13.7 KiB)
4 2017-05-08 2017-05-23 10:00:00 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1050F W M. ŁUGI - BUDOWA MOSTU rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 117.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 465.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 56 KiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 272 KiB)
 • Formularz kosztorysu ofertowego (XLSX, 20.5 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 94.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44.9 KiB)
 • Opowiedź na zapytanie (PDF, 142.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 288.7 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 308.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 67.5 KiB)
5 2017-04-13 2017-04-28 09:00:00 „ Podniesienie efektywności energetycznej – remont dachu i instalacji wraz z wykorzystaniem OZE w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli ” rozstrzygnięty
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 57.9 KiB)
 • Str.tytulowa SIWZ (PDF, 104.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 428 KiB)
 • zał. nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ODT, 181.9 KiB)
 • zał. nr 8- wzór umowy (PDF, 275.4 KiB)
 • Audyt energetyczny- inst.fotowoltaicznej (PDF, 4.5 MiB)
 • Audyt energetyczny - pompy (PDF, 2.5 MiB)
 • Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) (PDF, 17.9 MiB)
 • Errata do Programu funkcjonalno - użytkowy (PFU) (PDF, 1.5 MiB)
 • zał. EDYTOWALNE (DOC, 262.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 450.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 1 MiB)
 • OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (HTML, 17.9 KiB)
 • SPROSTOWANIE -OGL. O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (HTML, 3 KiB)
6 2017-04-11 2017-04-19 09:00:00 „Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli –dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych – pracownia geografii” rozstrzygnięty
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 37.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 327.9 KiB)
 • STR.TYTUŁOWA SIWZ (PDF, 114.1 KiB)
 • ZAŁ.5 - wzór umowy (PDF, 188.5 KiB)
 • zał.1/1 Formularz cenowy (ODT, 477.9 KiB)
 • zal.2 szczegółowy opis przedmiot zamowienia (DOC, 2.9 MiB)
 • zal. edytowalne (DOC, 3 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 198.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 752.9 KiB)
 • SPROSTOWANIE DANYCH ADRESOWYCH (PDF, 242.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 13.7 KiB)
7 2017-04-07 2017-04-24 06:58:00 Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Kolej na rower - budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 143.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 3.4 MiB)
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy (ZIP, 24.7 MiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 3.3 MiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 370.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.9 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 284.1 KiB)
8 2017-03-30 2017-04-11 09:00:00 Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli –dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych – pracownia chemii rozstrzygnięty
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 38.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 328 KiB)
 • zał.1_1 Formularz cenowy (ODT, 479.7 KiB)
 • zał. nr 2 szczególowy opis pzredmiotu zamówienia (DOC, 3 MiB)
 • zał. 5 wzór umowy (PDF, 188.4 KiB)
 • zał._EDYTOWALNE (DOC, 3 MiB)
 • Wyjaśnienia (PDF, 478.4 KiB)
 • ZMIANA TERMINU- OGLOSZENIE (HTML, 3 KiB)
 • informacja nr 1 zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 317.2 KiB)
 • informacja nr 2 zmiana terminu otwarcia ofert (PDF, 334.6 KiB)
 • Wyjasnienie nr 2 (PDF, 711.3 KiB)
 • zał. 1 Formularz cenowy chemia po modyfikacji (ODT, 540.9 KiB)
 • zał. 2 opis chemia po modyfikacji (DOC, 2.9 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 450 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 1.5 MiB)
 • OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (HTML, 13.6 KiB)
9 2017-03-28 2017-04-18 09:00:00 Utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług administracji elektronicznej opartego na tworzeniu i udostępnianiu zasobów cyfrowych Powiatu Nowosolskiego dla ludności rozstrzygnięty
 • Str.tytulowa SIWZ (PDF, 96.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 440.4 KiB)
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 47.6 KiB)
 • zał. nr 1 szcegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 572.8 KiB)
 • projekt umowy - zal. nr9 (DOCX, 890.9 KiB)
 • zał. nr 10 - wytyczne w zakresie informacji i promocji (...) (PDF, 7.6 MiB)
 • ZMIANA TERMINU- OGLOSZENIE (HTML, 3 KiB)
 • PISMO - ZMIANA TERMINU (PDF, 280.9 KiB)
 • WYJASNIENIA NR 1 (PDF, 2.1 MiB)
 • FORMULARZ OFERTY - ZMODYFIKOWANY - ZAŁ. NR 2 (DOC, 2.8 MiB)
 • MODYFIKACJA 1 (PDF, 720.8 KiB)
 • Ogł.o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (HTML, 8.3 KiB)
 • MODYFIAKCJA 2 (PDF, 342.7 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • PISMO - ZMIANA TERMINU (PDF, 120.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 290.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 1 MiB)
 • OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (HTML, 18.4 KiB)
10 2017-03-09 2017-03-24 10:00:00 Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Kolej na rower - budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 142.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 3.4 MiB)
 • Opis (DOCX, 2.5 MiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 3.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 1.1 MiB)
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy (ZIP, 24.6 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 47.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 193.2 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 304.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu