ˆ

Zamowienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-27 2018-07-12 09:00:00 REMONT TOALET I PODŁÓG W LO W NOWEJ SOLI rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE_O_ZAMOWIENIU (DOCX, 28.8 KiB)
 • STR.TYTULOWA_SIWZ (PDF, 208.3 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 619 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 1.1 MiB)
 • DOKUMENTACJA_PROJEKT (ZIP, 3.5 MiB)
 • PRZEDMIAR-WC_DAMSKIE (RTF, 288.4 KiB)
 • PRZEDMIAR-WC_MĘSKIE (RTF, 283.5 KiB)
 • PRZEDMIAR-SALE_LEKCYJNE (RTF, 67.6 KiB)
 • ZAŁ.7 - WZÓR UMOWY (PDF, 224.8 KiB)
 • ZAŁ.EDYTOWALNE (DOCX, 92.9 KiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 381.9 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA (PDF, 332.1 KiB)
2 2018-06-22 2018-07-06 10:00:00 Pełnienie funkcji inspektor nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Kolej na rower - budowa scieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj Planowana inwestycja bedzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Os Priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3: Ograniczenie niskiej emisji w miastach unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 135.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 3.4 MiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 3.1 MiB)
 • PFU (ZIP, 24.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 218.3 KiB)
 • Unieażnie postepowania (PDF, 229.1 KiB)
3 2018-06-07 2018-06-25 09:00:00 REMONT TOALET I PODŁÓG W LO W NOWEJ SOLI rozstrzygnięty
 • OGŁ.O ZAMÓWIENIU (DOCX, 29.6 KiB)
 • STR.TYTULOWA_SIWZ (PDF, 207.3 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 621 KiB)
 • PRZEDMIAR-WC_DAMSKIE (RTF, 288.4 KiB)
 • PRZEDMIAR-WC_MĘSKIE (RTF, 283.5 KiB)
 • PRZEDMIAR-SALE_LEKCYJNE (RTF, 67.6 KiB)
 • ZAŁ.7 - WZÓR UMOWY (PDF, 224.8 KiB)
 • ZAŁ.EDYTOWALNE (DOCX, 92.7 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 1.1 MiB)
 • DOKUMENTACJA_PROJEKT (ZIP, 3.5 MiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 375.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE (PDF, 336.2 KiB)
4 2018-06-01 2018-07-18 13:00:00 Sfinansowanie zobowiązań Powiatu poprzez przejęcie długu w kwocie 29 253 152,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (UE) - PRZESŁANE DO PUBLIKACJI (PDF, 150.7 KiB)
 • załączniki do SIWZ (ZIP, 31.5 MiB)
 • TED - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 156.7 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 517 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ. 1A (DOCX, 36.7 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ. 1B (DOCX, 36.7 KiB)
 • ZAŁ.3 - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • ZAŁ.4 -INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (DOCX, 26.6 KiB)
 • ZAŁ._DO_SIWZ - OŚWIADCZENIE_ZAMAWIAJĄCEGO (PDF, 102.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_1 (PDF, 1 MiB)
 • ZAŁ._DO_SIWZ - UCHWAŁA_XLVIII_242_2018 (PDF, 1.8 MiB)
 • WYJAŚNIENIE_2 (PDF, 475.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_3 (PDF, 3.7 MiB)
 • MODYFIKACJA - ZAŁ. NR 1A DO SIWZ (DOCX, 38.1 KiB)
 • MODYFIKACJA - ZAŁ. NR 1B DO SIWZ (DOCX, 38.2 KiB)
 • SPROSTOWANIE_OGŁOSZENIA-ZMIANA TERMINU - DO PUBLIKACJI (PDF, 77.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_TERMINU (UE) (PDF, 60.5 KiB)
 • ZMIANA TERMINU (PDF, 256.2 KiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 418.9 KiB)
5 2018-05-07 2018-05-17 10:00:00 Pełnienie funkcji inspektor nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Kolej na rower - budowa scieek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj Planowana inwestycja bedzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Os Priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3: Ograniczenie niskiej emisji w miastach rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 135.8 KiB)
 • SIWZ (DOC, 3.4 MiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 3.1 MiB)
 • PFU (ZIP, 24.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 480 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 117 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 387.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 190.1 KiB)
6 2018-04-10 2018-04-17 00:00:00 Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli w toku
 • OGŁ.O_ZAMIARZE_ZAWARCIA_UMOWY (PDF, 1.5 MiB)
7 2018-03-27 2018-05-17 09:00:00 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim – wyposażenie pracowni rozstrzygnięty
 • TREŚĆ_ OGŁ.O_ZAMÓWIENIU_PRZEKAZANA_DO_PUBLIKACJI (PDF, 13.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (UE) (PDF, 244.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA -ZAŁ.1 (DOCX, 165.8 KiB)
 • FORMULARZ JEDZ - ZAL.3 (DOC, 258 KiB)
 • INSTRUKCJA WYPELNIANIA JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 591 KiB)
 • Formularz cenowy_Cz.1 - zał. 2A/1 (ODT, 49.5 KiB)
 • Formularz cenowy_Cz.2 - zał. 2A/2 (ODT, 45.8 KiB)
 • Formularz cenowy_Cz.3 - zał. 2A/3 (ODT, 38.8 KiB)
 • Formularz cenowy_Cz.4 - zał. 2A/4 (ODT, 50.6 KiB)
 • Formularz cenowy_Cz.5 - zał. 2A/5 (ODT, 40.1 KiB)
 • Formularz cenowy_Cz.6 - zał. 2A/6 (ODT, 39.9 KiB)
 • Formularz cenowy_Cz.7 - zał. 2A/7 (ODT, 39.6 KiB)
 • Formularz cenowy_Cz.8 - zał. 2A/8 (ODT, 40.2 KiB)
 • ZAŁ.5 - WZÓR UMOWY (DOCX, 70.1 KiB)
 • STR.TYTULOWA_SIWZ (PDF, 210 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_1 (PDF, 720 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_2 (PDF, 742.4 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_3 (PDF, 393.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_4 (PDF, 813.3 KiB)
 • SPROSTOWANIE_OGŁOSZENIA (PDF, 78.5 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie terminu i miejsca (PDF, 973.1 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_5 (PDF, 324.3 KiB)
 • MODYFIKACJA Nr 1 do formularz cenowy CZESC 1 (PDF, 313.7 KiB)
 • PO MODYFIKACJI -OBOWIĄZUJĄCY zal2A_1Formularz_cenowy-CZESC_1_sprzet_komputerowy_i_multimedialny-1 (DOCX, 52.4 KiB)
 • MODYFIKACJA Nr 2 do formularza cenowego CZESC 2 (PDF, 318.5 KiB)
 • PO MODYFIKACJI - OBOWIĄZUJĄCY_zal.2A_2_Formularz__cenowy-CZESC_2_wyposazenie_pracowni_mechatronicznej- (DOCX, 50.7 KiB)
 • SPROSTOWANIE_OGŁOSZENIA_OPUBLIK. (PDF, 62.3 KiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 993.3 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE_CZ.1 (PDF, 350.7 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE_CZ.2 (PDF, 351.9 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE_CZ.4 (PDF, 351 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE_CZ.5 (PDF, 350.7 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE_CZ.6 (PDF, 358.7 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE_CZ.7 (PDF, 357.3 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE_CZ.8 (PDF, 305.6 KiB)
 • INFORMACJA_O_WYNIKACH_POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 3 (PDF, 1.3 MiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA-PRZESŁANE DO PUIBLIKACJI (PDF, 153.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA_CZĘŚĆ_3 (PDF, 128.9 KiB)
 • OGŁ.O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- OPUBLIKOWANE (PDF, 128.9 KiB)
8 2018-02-26 2018-03-14 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w m. Studzieniec rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 120.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 510.5 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 43.2 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (ZIP, 29.4 KiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 279.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 549.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 186.3 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 173.4 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 58.2 KiB)
9 2018-02-21 2018-03-09 09:00:00 Modernizacja i doposażenie pracowni w ZSP nr 4 w Nowej Soli– rob. budowlane rozstrzygnięty
 • OGŁ.O ZAMÓWIENIU (PDF, 249.7 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 609 KiB)
 • ZAŁ.7 - WZÓR UMOWY (PDF, 139.6 KiB)
 • ZAŁ. EDYTOWALNE (DOCX, 31.9 KiB)
 • PRZEDMIARY (ZIP, 546.4 KiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 27.3 MiB)
 • PROJEKT WYKONAWCZY (ZIP, 29 MiB)
 • STWiOR (ZIP, 523.9 KiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 386.1 KiB)
 • INFORMACJA_O_WYNIKACH_POSTĘPOWANIA (PDF, 364.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA (PDF, 1.3 MiB)
10 2018-02-15 2018-02-23 09:00:00 Zakup i dostawa mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 7.5 MiB)
 • STR.TYTUŁOWA SIWZ (PDF, 194.5 KiB)
 • SIWZ+ZAŁACZNIKI (PDF, 284.3 KiB)
 • ZAŁ..1 -specyfikacja techn. (DOC, 285.5 KiB)
 • zal.2/1 formularz cenowy (DOC, 84 KiB)
 • zał.6-wzór umowy (PDF, 84.2 KiB)
 • zał.edytowalne (DOC, 95.5 KiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 411.8 KiB)
 • INFORMACJA_O_WYNIKACH_POSTĘPOWANIA (PDF, 567.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA (PDF, 1.8 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu