ˆ

Zamowienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-11 2017-04-19 09:00:00 „Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli –dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych – pracownia geografii” w toku
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 37.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 327.9 KiB)
 • STR.TYTUŁOWA SIWZ (PDF, 114.1 KiB)
 • ZAŁ.5 - wzór umowy (PDF, 188.5 KiB)
 • zał.1/1 Formularz cenowy (ODT, 477.9 KiB)
 • zal.2 szczegółowy opis przedmiot zamowienia (DOC, 2.9 MiB)
 • zal. edytowalne (DOC, 3 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 198.2 KiB)
2 2017-04-07 2017-04-24 06:58:00 Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Kolej na rower - budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 143.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 3.4 MiB)
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy (ZIP, 24.7 MiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 3.3 MiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 370.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.9 KiB)
3 2017-03-30 2017-04-11 09:00:00 Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli –dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych – pracownia chemii w toku
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 38.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 328 KiB)
 • zał.1_1 Formularz cenowy (ODT, 479.7 KiB)
 • zał. nr 2 szczególowy opis pzredmiotu zamówienia (DOC, 3 MiB)
 • zał. 5 wzór umowy (PDF, 188.4 KiB)
 • zał._EDYTOWALNE (DOC, 3 MiB)
 • Wyjaśnienia (PDF, 478.4 KiB)
 • ZMIANA TERMINU- OGLOSZENIE (HTML, 3 KiB)
 • informacja nr 1 zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 317.2 KiB)
 • informacja nr 2 zmiana terminu otwarcia ofert (PDF, 334.6 KiB)
 • Wyjasnienie nr 2 (PDF, 711.3 KiB)
 • zał. 1 Formularz cenowy chemia po modyfikacji (ODT, 540.9 KiB)
 • zał. 2 opis chemia po modyfikacji (DOC, 2.9 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 450 KiB)
4 2017-03-28 2017-04-18 09:00:00 Utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług administracji elektronicznej opartego na tworzeniu i udostępnianiu zasobów cyfrowych Powiatu Nowosolskiego dla ludności w toku
 • Str.tytulowa SIWZ (PDF, 96.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 440.4 KiB)
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 47.6 KiB)
 • zał. nr 1 szcegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 572.8 KiB)
 • projekt umowy - zal. nr9 (DOCX, 890.9 KiB)
 • zał. nr 10 - wytyczne w zakresie informacji i promocji (...) (PDF, 7.6 MiB)
 • ZMIANA TERMINU- OGLOSZENIE (HTML, 3 KiB)
 • PISMO - ZMIANA TERMINU (PDF, 280.9 KiB)
 • WYJASNIENIA NR 1 (PDF, 2.1 MiB)
 • FORMULARZ OFERTY - ZMODYFIKOWANY - ZAŁ. NR 2 (DOC, 2.8 MiB)
 • MODYFIKACJA 1 (PDF, 720.8 KiB)
 • Ogł.o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (HTML, 8.3 KiB)
 • MODYFIAKCJA 2 (PDF, 342.7 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • PISMO - ZMIANA TERMINU (PDF, 120.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 290.1 KiB)
5 2017-03-09 2017-03-24 10:00:00 Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Kolej na rower - budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 142.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 3.4 MiB)
 • Opis (DOCX, 2.5 MiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 3.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 1.1 MiB)
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy (ZIP, 24.6 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 47.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 193.2 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 304.2 KiB)
6 2017-03-09 2017-03-24 09:00:00 Obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych rozstrzygnięty
 • Str.tytulowa SIWZ (PDF, 92.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 381.8 KiB)
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 39.8 KiB)
 • zal. edytowalne (DOC, 131 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 (PDF, 630.1 KiB)
 • OŚWIADCZENIE (PDF, 113.5 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • FORMULARZ OFERTY - ZMODYFIKOWANY - ZAŁ. NR 1 (DOC, 92.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 2 (PDF, 2 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 176.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 181.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 14.6 KiB)
7 2017-03-02 2017-03-13 09:00:00 „Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych pracowni Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli” w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Powiecie Nowosolskim poprzez modernizację i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli rozstrzygnięty
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 50.3 KiB)
 • Str.tytulowa SIWZ (PDF, 111.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 609.1 KiB)
 • zał.6-wzór umowy (PDF, 189.4 KiB)
 • zał.2/3 Opis- fizyka (DOC, 2.8 MiB)
 • zał.1/1 Formularz cenowy - biologia (ODT, 542.6 KiB)
 • zał.1/2 Formularz cenowy - chemia (ODT, 479.3 KiB)
 • zał.1/3 Formularz cenowy - fizyka (ODT, 477.4 KiB)
 • zał.1/4 Formularz cenowy - astronomia (ODT, 534.5 KiB)
 • zał.1/5 Formularz cenowy - geografia (ODT, 539.4 KiB)
 • zał.1/6 Formularz cenowy -oprogramowanie (ODT, 535.1 KiB)
 • zał.1/7 Formularz cenowy -sprzęt elektroniczny (ODT, 534.7 KiB)
 • zał.1/8 Formularz cenowy - meble (ODT, 537.8 KiB)
 • zał.2/1 opis biologia (ODT, 561.9 KiB)
 • zał.2/2 opis chemia (DOC, 3 MiB)
 • zał.2/4 opis astronomia (DOC, 2.8 MiB)
 • zał.2/5 opis geografia (DOC, 2.9 MiB)
 • zał.2/6 opis oprogramowanie (DOC, 2.8 MiB)
 • zał.2/7 opis sprzęt elektr. (DOC, 2.9 MiB)
 • zał.2/8 opis meble (DOC, 2.8 MiB)
 • zal. edytowalne (DOC, 2.9 MiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 (PDF, 726.8 KiB)
 • WYJASNIENIA NR 2 (PDF, 1.5 MiB)
 • WYJASNIENIA NR 3 (PDF, 1.5 MiB)
 • ZMIANA - zał. 2_7 opis sprzęt elektroniczny (DOC, 2.9 MiB)
 • PISMO - ZMIANA ZAŁ. NR 2_7 (PDF, 133.8 KiB)
 • OGŁ. O ZMIANIE TERMINU (HTML, 3.1 KiB)
 • PISMO - ZMIANA TERMINU (PDF, 139.3 KiB)
 • WYJASNIENIA NR 4 (PDF, 1.2 MiB)
 • WYJASNIENIA NR 5 (PDF, 178.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 997.1 KiB)
 • Unieważnienie- CZĘŚĆ 2 (PDF, 175.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 2.1 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ART.94 UST.3 USTAWY PZP (PDF, 376.9 KiB)
8 2017-02-09 2017-02-24 09:00:00 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli rozstrzygnięty
 • OGŁ. O ZAMÓWIENIU (HTML, 52.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 372.9 KiB)
 • PRZEDMIAR1 (PDF, 70.4 KiB)
 • PRZEDMIAR2 (PDF, 49.6 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 58.6 MiB)
 • STWiOR (ZIP, 37.1 MiB)
 • projekt umowy - zal. nr 7 (PDF, 126.2 KiB)
 • zał. edytowalne (DOC, 220.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE Z OTWARCIA OFERT (PDF, 300.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (PDF, 839.5 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 80.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 22.5 KiB)
9 2017-02-01 2017-02-27 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1044 F Nowe Żabno - Drwalewice rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 123.8 KiB)
 • SIWZ (DOC, 458 KiB)
 • DOKUMENTACJA obwodnica (ZIP, 4.7 MiB)
 • DOKUMENTACJA przebudowa (ZIP, 5.3 MiB)
 • Decyzja ZRID (PDF, 2.8 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 4.6 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 13.1 MiB)
 • Formularz kosztorysu ofertowego (XLS, 44.5 KiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 277.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 193.1 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 186.8 KiB)
10 2017-01-16 2017-02-01 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3002F ul. Garbarska w m. Kożuchów rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 130 KiB)
 • SIWZ (DOC, 464.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 49 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 1.4 MiB)
 • Projekt budowlany - branża elektryczna (PDF, 7.4 MiB)
 • Inormacja z otwarcia ofert (PDF, 354.2 KiB)
 • Wynik (PDF, 341 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu