ˆ

Zamowienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-12-14 --- Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY rozstrzygnięty
2 2018-10-17 2018-10-25 09:00:00 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli oraz odbiór zużytych tablic rejestracyjnych rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (PDF, 244.9 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 598 KiB)
 • ZAŁ.4 - WZÓR UMOWY (PDF, 146.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI_EDYTOWALNE (DOCX, 98.3 KiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 417.3 KiB)
 • INORMACJA_O_WYNIKACH_POSTĘPOWANIA (PDF, 420.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA (PDF, 181.7 KiB)
3 2018-10-16 2018-11-05 09:00:00 PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY CKZiU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 65 W NOWEJ SOLI w ramach projektów : 1) Nowoczesna Szkoła Zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim; 2) Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (DOCX, 30.2 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 797.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI_EDYTOWALNE (DOCX, 200.7 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 269.9 KiB)
 • DOKUMENTACJA (ZIP, 264.9 MiB)
 • SZCZEGÓŁOWY_ZAKRES_PRAC (ZIP, 271.4 KiB)
 • PRZEDMIARY (ZIP, 2.2 MiB)
 • PRZEDMIARY_FORMAT_ATH (ZIP, 96.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA (PDF, 120 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_1 (PDF, 723.9 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_2 (PDF, 481.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_3_ZMIANA TERMINU (PDF, 873.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_TERMIN (PDF, 282.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_4 (PDF, 421.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_5 (PDF, 1.5 MiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 350.3 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE_POSTEPOWANIA (PDF, 411.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UNIEWAZNIENIU (PDF, 178 KiB)
4 2018-09-27 2018-10-15 09:00:00 PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY CKZiU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 65 W NOWEJ SOLI w ramach projektów : 1) Nowoczesna Szkoła Zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim; 2) Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (DOCX, 31.2 KiB)
 • STR.TYTULOWA_SIWZ (PDF, 290.1 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 796.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI_EDYTOWALNE (DOCX, 199 KiB)
 • ZAŁ.7 - WZÓR UMOWY (PDF, 269.9 KiB)
 • PRZEDMIARY (ZIP, 2.2 MiB)
 • DOKUMENTACJA (ZIP, 264.9 MiB)
 • SZCZEGÓŁOWY_ZAKRES_PRAC (ZIP, 271.4 KiB)
 • PRZEDMIARY_FORMAT_ATH (ZIP, 96.4 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_1 (PDF, 430.3 KiB)
 • WYJAŚNIENIE_2 (PDF, 366 KiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 330.3 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE (PDF, 372.3 KiB)
 • Ogłoszenie_o_unieważnieniu_UZP (PDF, 177.6 KiB)
5 2018-09-07 2018-09-24 09:00:00 „Modernizacja i doposażenie pracowni w ZSP nr 4 w Nowej Soli - REMONT KORYTARZA I SANITARIATÓW W ZSP NR 4 SEGMENT A W NOWEJ SOLI” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (PDF, 7.4 MiB)
 • OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA (PDF, 1.1 MiB)
 • STR.TYTULOWA_SIWZ (PDF, 212.9 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 822.3 KiB)
 • PRZEDMIAR (XLS, 61.5 KiB)
 • ZAŁ.EDYTOWALNE (DOCX, 102.7 KiB)
 • DOKUMENTACJA (ZIP, 433.3 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 298.2 KiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 410.4 KiB)
 • INFORMACJA_O_WYNIKACH_POSTĘPOWANIA (PDF, 372.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA (PDF, 1.6 MiB)
6 2018-08-30 2018-09-07 10:00:00 Pełnienie funkcji inspektor nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Kolej na rower - budowa scieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj Planowana inwestycja bedzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Os Priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3: Ograniczenie niskiej emisji w miastach rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 412.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 3.4 MiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 3.1 MiB)
 • PFU (ZIP, 24.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 904 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 569.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 296.8 KiB)
7 2018-08-13 2018-08-29 10:00:00 Remont drogi powiatowej nr 1024F Lubięcin - Buczków rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 407.8 KiB)
 • SIWZ (DOC, 498 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 3.9 MiB)
 • Dokumentacja (RAR, 9 MiB)
 • Formularz oferty (XLS, 55 KiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 283 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 188.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 231.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 481.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294.3 KiB)
8 2018-06-27 2018-07-12 09:00:00 REMONT TOALET I PODŁÓG W LO W NOWEJ SOLI w toku
 • OGŁOSZENIE_O_ZAMOWIENIU (DOCX, 28.8 KiB)
 • STR.TYTULOWA_SIWZ (PDF, 208.3 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 619 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 1.1 MiB)
 • DOKUMENTACJA_PROJEKT (ZIP, 3.5 MiB)
 • PRZEDMIAR-WC_DAMSKIE (RTF, 288.4 KiB)
 • PRZEDMIAR-WC_MĘSKIE (RTF, 283.5 KiB)
 • PRZEDMIAR-SALE_LEKCYJNE (RTF, 67.6 KiB)
 • ZAŁ.7 - WZÓR UMOWY (PDF, 224.8 KiB)
 • ZAŁ.EDYTOWALNE (DOCX, 92.9 KiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 381.9 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA (PDF, 332.1 KiB)
9 2018-06-22 2018-07-06 10:00:00 Pełnienie funkcji inspektor nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Kolej na rower - budowa scieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj Planowana inwestycja bedzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Os Priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3: Ograniczenie niskiej emisji w miastach unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 135.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 3.4 MiB)
 • Istotne warunki umowy (DOC, 3.1 MiB)
 • PFU (ZIP, 24.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 218.3 KiB)
 • Unieażnie postepowania (PDF, 229.1 KiB)
10 2018-06-07 2018-06-25 09:00:00 REMONT TOALET I PODŁÓG W LO W NOWEJ SOLI w toku
 • OGŁ.O ZAMÓWIENIU (DOCX, 29.6 KiB)
 • STR.TYTULOWA_SIWZ (PDF, 207.3 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI (PDF, 621 KiB)
 • PRZEDMIAR-WC_DAMSKIE (RTF, 288.4 KiB)
 • PRZEDMIAR-WC_MĘSKIE (RTF, 283.5 KiB)
 • PRZEDMIAR-SALE_LEKCYJNE (RTF, 67.6 KiB)
 • ZAŁ.7 - WZÓR UMOWY (PDF, 224.8 KiB)
 • ZAŁ.EDYTOWALNE (DOCX, 92.7 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 1.1 MiB)
 • DOKUMENTACJA_PROJEKT (ZIP, 3.5 MiB)
 • INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT (PDF, 375.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_UNIEWAŻNIENIE (PDF, 336.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu