ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Komunikacji

Data udostępnienia: 2019-02-08

Ogłoszono dnia: 2019-02-08 przez Krzysztof Kołodziejczak

Termin składania dokumentów: 2019-02-20 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2

Zlecający: Starosta Nowosolski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe administracyjne,
 6. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o opłacie skarbowej, aktów prawnych regulujących funkcjonowanie  samorządu  powiatowego;
 7. obsługa programów komputerowych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. min. trzyletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. znajomość przepisów : ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.
 3. kursy, szkolenia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów,
 2. wydawanie decyzji o umorzeniu rejestracji pojazdów,
 3. prowadzenie spraw związanych z czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu,
 4. wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu lub tabliczki znamionowej,
 5. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
 6. prowadzenie ewidencji wydanych druków,
 7. prowadzenie ewidencji wydanych tablic rejestracyjnych,
 8. prowadzenie ewidencji tablic rejestracyjnych przekazywanych do złomowania,
 9. sporządzanie miesięcznych raportów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1.  miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku 3-kondygnacyjnym bez windy;
 2.  praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 3.  wymiar czasu pracy: pełny etat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. życiorys zawodowy (CV); opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 
- druk kwestionariusza osobowego i druki oświadczeń, o których mowa w pkt. 6-9
   są do pobrania w Starostwie Powiatowym w pokoju nr 116 lub na stronach BIP.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-20 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać
          na adres:
 
 Starostwo Powiatowe
     ul. Moniuszki 3
    67-100 Nowa Sól
 
          z dopiskiem:
 
         „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji”
 
          w terminie do dnia:  20 lutego 2019 r.  do godz.14.00.
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe
     ul. Moniuszki 3
    67-100 Nowa Sól

VII. Informacje dodatkowe:

 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu  dokument tożsamości;
 3. dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po określonym terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się termin otrzymania przez Starostwo );
 4. kandydatom przysługuje prawo uzyskiwania informacji o rozstrzygnięciach,
  na poszczególnych etapach naboru, w trybie dostępu do informacji publicznej;
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP: www.bip.powiat-nowosolski.pl, a także na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli;
 6. o stanowisko mogą ubiegać się tylko obywatele polscy zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U.                    z 2018 r., poz. 1260 ze zm. );
 7. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 458 68 51.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2019-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-08 12:21:03
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Butrymowicz Data udostępnienia informacji: 2019-02-08 12:23:28
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Butrymowicz Data ostatniej zmiany: 2019-03-06 10:46:17
Artykuł był wyświetlony: 756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu