ˆ

Regulamin objęcia Patronatem Starosty Nowosolskiego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

REGULAMIN objęcia Patronatem Starosty Nowosolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-12-07 14:01:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

REGULAMIN

 objęcia Patronatem Starosty Nowosolskiego

 

   § 1. Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania patronatu przez Starostę Nowosolskiego nad wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami kulturalnymi, sportowymi, edukacyjnymi, turystycznymi, turniejami, zawodami, konkursami itp. o znaczeniu i zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym, zwanymi w dalszej części regulaminu ,,imprezami”.

 § 2. 1. Starosta Nowosolski może objąć patronatem imprezę służącą wykonaniu zadań o charakterze powiatowym oraz ponadpowiatowym sprzyjającą promocji powiatu.

 2. Starosta Nowosolski nie obejmuje patronatem imprez komercyjnych.

 § 3. 1. Objęcie Patronatem Starosty Nowosolskiego, zwanego dalej ,,Patronatem” nie jest bezpośrednio związane z udzieleniem wsparcia finansowego przez Powiat Nowosolski.

 2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym.

 3. W zakresie sprawowanego Patronatu Starosta Nowosolski może ufundować nagrody rzeczowe oraz przekazać upominki.

 § 4. 1. Organizator imprezy ubiegający się o Patronat składa wniosek do Biura Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego, 67 - 100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3B w terminie nie krótszym niż 2 miesiące przed planowaną datą organizacji imprezy.

 2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu .

 3. Decyzję o objęciu Patronatem podejmuje Starosta Nowosolski w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.

§ 5. 1. Informacja o objęciu bądź odmowie objęcia Patronatem przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej.

2. Informacja, o których mowa w ust. 1 nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.

3. Informacja o objęciu Patronatem zamieszczana jest na stronie internetowej Powiatu Nowosolskiego.

§ 6. 1. Objęcie Patronatem określonej imprezy zobowiązuje organizatora imprezy do wizualizacji Patronatu poprzez umieszczenie symboli Powiatu Nowosolskiego oraz informacji o Patronacie w miejscu organizowania imprezy oraz materiałach informacyjno-promocyjnych np. plakatach, reklamach, zaproszeniach.

2. Treść i forma wizualizacji Patronatu podlega konsultacji z Rzecznikiem Prasowym Starosty Nowosolskiego.

§ 7. 1. Organizator imprezy składa sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną z realizacji imprezy w terminie 7 dni od jej zakończenia.

2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 8. Postanowienia niniejszego regulaminu ulegają zmianie w trybie jego uchwalenia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Małecki Data wytworzenia informacji: 2011-12-07 14:01:47
Osoba, która odpowiada za treść: Naczelnik wydziału Data wprowadzenia do BIP 2011-12-07 14:01:47
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Małecki Data udostępnienia informacji: 2011-12-07 14:08:08
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Małecki Data ostatniej zmiany: 2011-12-07 14:08:08
Artykuł był wyświetlony: 5613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu