ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwuieszczenie Starosty Nowoso9lskiego do sprawy BŚ.6341.54.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-05 14:46:58 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-05 14:47:08 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Nowa Sól, dnia 04 października 2017 r.
 
BŚ.6341.54.2017.EP
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu  postępowania
 
Działając na podstawie:
 • art. 61 § 4,  art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017r. poz. 1257),
 • art. 122 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 9 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 ppkt a, art. 127 ust. 6 i ust. 7, art. 135 pkt 1 oraz  art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121),
po zapoznaniu się z:
 • wnioskiem z dnia  07 września 2017 r., złożonym przez Pana Andrzeja Szewczyk, właściciela Biura Projektów-Dróg i Mostów PRODiM ul. Portowa 4/4 ,
  67-100 Nowa Sól występującego w imieniu Gminy Nowa Sól – Miasto ul. Piłsudskiego 12. 67-100 NOWA SÓL na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 07 września 2017 r. znak: OR.052.01666.2017 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na dla inwestycji pn. Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Śląska dz. Nr 13/4 na działkę nr 837/7 w m. Nowa Sól,
-     Operatem wodnoprawnym - OBIEKT: „Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Śląska działka nr 13/4 na działkę 837/7 w m. Nowa Sól”  - INWESTOR: Gmina Nowa Sól – Miasto ul. Piłsudskiego 12. 67-100 NOWA SÓL, opracowanym we wrześniu 2017r.,  przez mgr inż. Bartłomieja Lis,
-     decyzją Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 10 lipca 2017r. znak: GKŚ.6853.0071.2017 zezwalającą na lokalizację zjazdu publicznego z drogi gminnej – ul. Śląskiej (dz. 13/4) na działki 837/6 i 837/7 w Nowej Soli,
 
Informuję, że - na wniosek strony – wszczęto postępowanie w sprawie wydania dla Gminy Nowa Sól – Miasto reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Nowa Sólul. Piłsudskiego 12. 67-100 NOWA SÓL  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego:
 
I.    Wykonanie przepustu na rowie melioracji szczegółowej w km 0+591,00 oznaczonym działką nr 837/3 obrębie 4 Nowa Sól – Miasto , o średnicy Ø 0,8 m, położenie według współrzędnych geograficznych: - wlot : N 51°46’54.66” , E 15°42’50.84”,
                                                                                                                          - wylot: N 51°46’54.59” , E 15°42’51.35”,
zapewniającego zjazd z drogi gminnej ul Śląskiej oznaczonej działką nr 13/4 w obrębie 5 Nowa Sól – Miasto, przez rów oznaczony działką nr 837/3 obrębie 4 Nowa Sól – Miasto, należący do Gminy Nowa Sól o statusie miejskim – Prezydenta Miasta Nowa Sól ul. Piłsudskiego 12, 67-100 NOWA SÓL, na działkę  nr 837/7w obrębie 4 Nowa Sól – Miasto, należącą do VAMESA INWESTSMENTS Sp. z  o.o. ul. Mokotowska 49/6p 00-542 WARSZAWA, o parametrach, jak niżej:                                                                                                
- przepust o średnicy Ø 0,8 m - z rur betonowych posadowionych na podsypce
z pospółki grubości 25 cm,                                                                                               
- długość: 10,0 m,
- przyczółki z kostki kamiennej 18/20 cm na zaprawie cementowej - grubości 0,4 m,
 
-
- rzędna dna przepustu na wlocie  65,58 m n.p.m.,                                                                                 
 - rzędna dna przepustu na wylocie 65,47  m n.p.m.,
- szerokość dna rowu przed wlotem i za wylotem 1 m,
- umocnienie rowu na wlocie i wylocie z przepustu - elementy betonowe ażurowe na podsypce piaskowej 5 cm,  na dnie i skarpach  do wysokości 2 m, na długości 5 m.
II. Przewiduje się zobowiązać wnioskodawcę do:
 1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych                w poszczególnych uzgodnieniach.
 2. Utrzymywania drożności i w należytym stanie technicznym przepustu.
 3. Dokonywanie przeglądów technicznych dwa razy do roku i odnotowywanie ich
  w zeszycia eksploatacji urządzenia wodnego.
 
Niniejszym zawiadomieniem informuję  strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w terminie 7 dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
            Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-10-05 14:46:58
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-10-05 14:47:08
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-10-05 14:47:08
Artykuł był wyświetlony: 342 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu