ˆ

Sesje Rady Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-15 13:50:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 22 lutego 2019 r. na godz. 9.00 V sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz.
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie V sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - numer druku - 0520/25/2019/R.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - numer druku - 0520/26/2019/R.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 r. - numer druku - 0520/27/2019/R.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 - numer druku - 0520/28/2019/R.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2019 - numer druku - 0520/29/2019/R.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego - numer druku - 0520/30/2019/R.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 12. Informacja o stanie przygotowań szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego w związku z podwójnym naborem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  w Kożuchowie - numer druku - 0520/31/2019/R.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli - numer druku - 0520/32/2019/R.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie - numer druku - 0520/33/2019/R.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli - numer druku - 0520/34/2019/R.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli - numer druku - 0520/35/2019/R.
 18. Przedstawienie planu remontów i modernizacji dróg powiatowych w 2019 roku wraz z informacją o zadaniach zrealizowanych w 2018 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji przebudowy dróg wojewódzkich polegającej na budowie ścieżki rowerowej - numer druku - 0520/36/2019/R.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Otyń - numer druku - 0520/37/2019/R.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Nowe Miasteczko - numer druku - 0520/38/2019/R.
 22. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2019.
 23. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2019.
 24. Informacja o realizacji planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego w roku 2018.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/39/2019/R.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli wchodzących w skład Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/40/2019/R.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Nowosolskiego do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/41/2019/R.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/42/2019/R.
 29. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 30. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 31. Sprawy różne.
 32. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Leśniowska-Dudzik Data wytworzenia informacji: 2019-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Leśniowska-Dudzik Data wprowadzenia do BIP 2019-02-15 13:50:07
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Butrymowicz Data udostępnienia informacji: 2019-02-15 13:50:30
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Butrymowicz Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 13:50:30
Artykuł był wyświetlony: 230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-04 12:46:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 11 stycznia 2019 r. na godz. 9.00 IV Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz.
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie IV Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2019 -  z autopoprawką nr 2.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 - z autopoprawką.
 6. Przyjęcie Planu Pracy Rady na rok 2019.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Leśniowska-Dudzik Data wytworzenia informacji: 2019-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Leśniowska-Dudzik Data wprowadzenia do BIP 2019-01-04 12:46:14
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Butrymowicz Data udostępnienia informacji: 2019-01-04 13:30:38
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Butrymowicz Data ostatniej zmiany: 2019-01-04 13:30:38
Artykuł był wyświetlony: 358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-13 12:11:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 19 grudnia 2018 r. na godz. 16.30 III Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Nowej Soli, przy ul. Wojska Polskiego 106.
 
 
Porządek obrad:
1.Otwarcie III Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/234/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.
4.Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6.Sprawy różne.
7.Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Leśniowska-Dudzik Data wytworzenia informacji: 2018-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Leśniowska-Dudzik Data wprowadzenia do BIP 2018-12-13 12:11:52
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Butrymowicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-13 12:12:27
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Butrymowicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-13 12:12:27
Artykuł był wyświetlony: 443 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-30 13:53:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 6 grudnia 2018 r.
na godz. 15.00
II Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego
, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli , ul. Moniuszki 3 – Ratusz.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie II Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIII, LIV i I sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy Rady Powiatu Nowosolskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Nowosolskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 wchodzącej w Skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Leśniowska-Dudzik Data wytworzenia informacji: 2018-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Leśniowska-Dudzik Data wprowadzenia do BIP 2018-11-30 13:53:48
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Butrymowicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-30 13:54:25
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Butrymowicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-30 13:54:25
Artykuł był wyświetlony: 574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-15 08:19:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A W I A D O M I E N I E 
 
        Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 listopada 2018 r. zawiadamiam, że pierwsza sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji 2018-2023 została zwołana przez Komisarza Wyborczego na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz.
 Porządek obrad:
 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Powiatu.
 2. Otwarcie I Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosolskiego.
 6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Nowosolskiego.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad I sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Leśniowska-Dudzik Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Leśniowska-Dudzik Data wprowadzenia do BIP 2018-11-15 08:19:14
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Małecki Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 08:19:17
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Małecki Data ostatniej zmiany: 2018-11-19 10:48:36
Artykuł był wyświetlony: 1011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu