ˆ

Karta Polaka

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-28 10:10:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 stycznia 2017 r.  obowiązują przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz. U. z 2016 r. poz. 2066) oraz ustawy o cudzoziemcach, która wprowadza zmianę sposobu przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek na pobyt stały na podstawie art. 195 ust 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Świadczenie pieniężne przysługuje:
 • osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i spełnia warunki do jego przyznania,
 • małżonkowi, który przebywa z wnioskodawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnim dzieciom pozostającym pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, przebywającym z nim (i) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenie przysługuje cudzoziemcowi, który posiada Kartę Polaka i złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po dniu 1 stycznia 2017 r. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo. 
 
Świadczenia pieniężne ustalane jest w kwocie stanowiącej:
 • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;
 • w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt. 1.
W 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 PLN.
Świadczenia będzie wypłacane w okresach miesięcznych przez starostę wskazanego przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.
Świadczenia będą wypłacane w formie gotówkowej (w kasie odpowiedniego starostwa powiatowego) lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.  
 
Regulacje prawne
 • Ustawa z dnia 12 grudnia  2013 r. o cudzoziemcach, (Dz. U. 2016 r., poz. 1990)
 • Ustawa z dnia 7 września 200 7r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r., poz. 1187 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2274
 • )Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka (Dz. U. z 2016 r. 2275)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1456) 
 
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można pobrać ze strony www.lubuskie.uw.gov.pl  Aktualności Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gorzowie Wielkopolskim. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Krakowska-Jagasek Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krakowska-Jagsek Data wprowadzenia do BIP 2017-03-28 10:10:41
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Małecki Data udostępnienia informacji: 2017-03-28 10:11:29
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Małecki Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 10:11:29
Artykuł był wyświetlony: 1836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu